Priemyselné označovanie,
kódovánie a etiketovanie.

ARCON Slovakia, spol. s r.o.

Hlavné aplikácie

Sadrokartón

Značenie zhora a zdola pre výrobu dosiek a rolí

Tlačiareň s vysokým rozlíšením С-Série+ zaisťuje kvalitnú tlač číslic, písmen a grafických zobrazení

Ľahká integrácia do stávajúcich výrobných liniek

Veľký objem atramentovej náplne je vhodný pre dlhodobú činnosť pri vysokých objemoch vyrábanej produkcie

Tehly / výrobky z betónu / kov

Atramenty, ktoré sú odolné voči vysokým teplotám, sú určené pre značenie tehál bezprostredne pred vypalovaním

Atramentové velkoznakové tlačiarne Macrojet a Casecoder zaisťujú veľké a zreteľné značenie

Laserová technológia zaisťuje nanášanie odolného značenia na kovové konštrukcie

Atramenty disponujú perfektnou priľnavosťou a rovnako odolnosťou proti zmývaniu vodou a rozpúšťadlami

Plast

Laserová tlačiareň D-Série zabezpečuje vysokú kvalitu a trvanlivosť značení bez poškodenia povrchu

Atramenty disponujú najvyššiu priľnavosťou, sú odolné proti oderu a škrabancom

Vysoko kvalitné kódovanie na obal z polyetylénu, PET a z mnohých ďalších materiálov

Vrecia/ obalový materiál/

Veľkoznakové atramentové tlačiarne Macrojet a Casecoder tlačia text a logá

Bezkontaktná veľkoznaková tlač umožňuje nanášať informácie na veľké výrobky zložitého tvaru, ktoré sú umiestnené na páse dopravníka v ľubovoľnej polohe

Vynikajúca priľnavosť atramentov umožňuje tlač aj v prašnom prostredí

Sklo

Atramenty odolné proti oderu

Atramentové značenie je odolné voči kondenzátu a mrazu

Laserové tlačiarne zabezpečujú permanentnú kvalitu tlače

Rezivo

Atramentové a laserové značenie poréznych a neporéznych druhov spracovávaného reziva

Nanášanie veľkoznakového značenia a tlač grafických zobrazení vrátane váhy a značky kvality pomocou tlačiarní С-Série+