Priemyselné označovanie,
kódovánie a etiketovanie.

ARCON Slovakia, spol. s r.o.

Informácia

Spoločnosť Arcon Slovakia spol. s r.o. zabezpečuje dodávky originálnych spotrebných materiálov a náhradných dielov pre všetky dodávané zariadenia.

Spoločnosť Arcon Slovakia spol. s r.o. je oficiálnym distribútorom firmy Domino UK Ltd., ktorá je výrobcom najmodernejších tlačiarní na svetovom trhu.

Zariadenia spoločnosti Domino sú rozdelené do niekoľkých veľkých skupín (atramentové tlačiarne, termálno atramentové tlačiarne, veľkoznaké tlačiarne, laserové tlačiarne, termotransferové tlačiarne a aplikátory etikiet).

Ku všetkým spotrebným materiálom sú k dispozícii bezpečnostné listy v slovenskom jazyku a certifikáty kvality.

Novinkou v oblasti značenia sú atramentové tlačiarne i-Tech. Táto nová rada tlačiarní nasleduje v mnohých ohľadoch na najúspešnejšiu tlačiareň všetkých čias Domino A-Série CLASSIC, ktorých bolo vyrobených viac ako 120.000 a stali sa najpredávanejšími tlačiarňami v celosvetovom meradle.


Samozrejmosťou tejto modernej priemyselnej tlačiarne je atramentový modul, ktorý obsahuje prevádzkový atrament vrátane filtrov. Tlačiareň tak pre výmenu filtrov nevyžaduje zásah servisného technika.

Od okamžiku, keď stlačíte tlačidlo Start, Vám bude tlačiareň i-Tech uľahčovať život. Vďaka inteligentnej technológii stačí pre zachovanie optimálneho výkonu tejto tlačiarne len doplňovať spotrebné materiály. To je všetko, čo servis tejto tlačiarne vyžaduje.

Atramenty i-Tech spĺňajú predpisy EuPIA pre balenie potravín

Atramenty i-Tech neobsahujú ťažké kovy ani halogény

Atramenty i-Tech zaručujú veľmi rýchle zaschnutie vytlačených informácií.

V prípade akýchkoľvek dotazov týkajúcich sa spotrebných materiálov alebo náhradných dielov kontaktujte, prosím, naše obchodné oddelenie.