ARCON Slovakia, spol. s r.o.

Zabezpečujeme

záručný a pozáručný servis, odborné poradenstvo, školenia zamestnancov a dodávky originálnych spotrebných materiálov a náhradných dielov pre všetky dodávané zariadenia.

Servisná činnosť je zabezpečovaná v špeciálne vybavených priestoroch servisných dielní alebo priamo na pracovisku zákazníka. Všetky servisné práce zabezpečujú vyškolení servisní technici.

Servisné strediská: Bratislava, Zvolen, Prešov. 

Kontakt: tsgsk@arcon.sk