ARCON Slovakia, spol. s r.o.

Charakteristika

Odsávacie systémy Domino

Jedná sa o účinné a efektívne odsávanie výparov a čiastočiek pre aplikácie laserového značenia. Dômyselne navrhnutý systém čistí vzduch okolo kódovacieho laseru a chráni tak personál pred potenciálne škodlivými výparmi a čiastočkami. Široká škála použití. Úzka integrácia odsávacieho systému s kódovacím laserom udržuje laserové šošovky a výrobné zariadenie čisté a tým zachováva kvalitu označovania.

Hlavné výhody

  • Dodržanie zdravotných a bezpečnostných predpisov
  • Zabezpečenie čistého a bezpečného pracovného prostredia
  • Zvýšená efektivita výroby a znížené náklady na prestoje
  • Zabezpečenie konzistentnej kvality kódovania
  • Jednoduché použitie a údržba