ARCON Slovakia, spol. s r.o.

Charakteristika

Princíp tlače

Kontinuálna atramentová tlač – Continual InkJet (CIJ). Zmes atramentu a make-upu (riedidla) je pripravovaná v nádržke. Tu sa v závislosti od teploty a vlhkosti okolia mieša správny pomer oboch zložiek pre ideálne mikrokvapky atramentu. Každý tlačený znak je vytvorený v bodovej matrici. Matrica sa skladá z tzv. bodových riadkov, vytvorených z kvapiek atramentu. Kvapky atramentu v bodovom riadku majú medzi sebou vzdialenosť udanú elektronickým vychýlením a bodové riadky majú medzi sebou vzdialenosť určenú rýchlosťou pohybu označovaného produktu pod tlačovou hlavou. Vo vnútri tlačovej hlavy sa atrament pod tlakom privádza do generátoru kvapiek a preniká von malou tryskou ako veľmi tenký lúč. Generátor kvapiek obsahuje budiacu „piezo“ tyčinku, ktorá v atramente vytvára pozdĺžne ultrazvukové tlakové vlny ktoré spôsobia, že sa lúč po opustení trysky začne deliť do prúdu oddelených kvapiek.

Oddelovanie kvapiek je nastavené tak, aby k nemu dochádzalo vo vnútri nabíjacej elektródy, kde sa každá kvapka atramentu nabije elektrostatickým nábojom tým, že sa v okamžiku delenia kvapky od lúča pripojí príslušné napätie na nabíjacej elektróde. Veľkosť náboja atramentovej kvapky priamo závisí na výške napätia nabíjacej elektródy v okamžiku oddelenia. Kvapky atramentu následne prechádzajú elektrostatickým poľom medzi dvoma vysoko-napäťovými vychyľovacími doskami. Vychýlenie kvapky z priameho smeru závisí na veľkosti náboje, ktorý nesie. A-Series-CIJ-NML2-A520i-dairy-(1).jpg

 

Hlavné výhody

  • Vysokorýchlostná tlač, ktorá drží krok aj v tých najrýchlejších výrobných odvetviach

  • Bezkontaktná tlač umožňuje označovať aj nerovné a ohybné povrchy

  • Mimoriadna technológie tlačových hláv umožňujúca presnejšie umiestenie kvapiek a kvalitu tlače 

  • Automatická samočistiaca tlačová hlava zaručuje trvalú priechodnosť trysky, a to aj v prípade častých odstávok výroby

Domino Ax séria - Domino Ax150i, Domino Ax350i, Domino Ax550i