Priemyselné označovanie,
kódovánie a etiketovanie.

ARCON Slovakia, spol. s r.o.

Hlavné aplikácie

Kľúčové výhody

Výmena slepej razby za laserové značenie – znižuje riziko nesprávneho značenia produkcie, nakoľko laserové značenie je možné ľahko kontrolovať pomocou systémov automatizovanej videokontroly

Možnosť sledovania a technológia ochrany proti falzifikátom

Prispôsobenie produkcie spotrebiteľovi na pokročilých etapách výroby

Validácia (GMP) a verifikácia

Kódovanie 2D kódy Data Matrix

RFID