Priemyselné označovanie,
kódovánie a etiketovanie.

ARCON Slovakia, spol. s r.o.

Ponúkané servisné služby

Záručný servis

Vzniknuté závady v záručnej dobe poskytovanej výrobcom na danom stroji sú opravené bezplatne a v najkratšej dobe na základe požiadavky objednávateľa.

Pozáručný servis

Pozáručný servis zahrňuje odstraňovanie vzniknutých porúch na dodaných zariadeniach, počas štandardných profylaktických prehliadok. Všetky servisné práce sú vykonávané s odbornou starostlivosťou získanou školením u výrobcu.

Profesionálne poradenstvo

Bezplatná telefonická / e-mailová konzultácia našich odborníkov.

Program – náhrada starého zariadenia za nové

V prípade akýchkoľvek dotazov na túto službu kontaktujte, prosím, naše obchodné oddelenie.