ARCON Slovakia, spol. s r.o.

Charakteristika

Laserová rada D-Série ponúka vysokú rozlišovaciu schopnosť, atraktívny design a požadovanú a nemennú kvalitu kódovania pri vysokých rýchlostiach na väčšine výrobných liniek. Značení môže byť použité na rôzne povrchy výrobkov napr. PET, kartóny, papier, sklo nebo iné obalové materiály.

Všetko je umožnené Rainbow™ laserovou trubicou. Táto nami patentovaná technológia prináša zákazníkovi vyššiu kvalitu tlače. Pre tento typ laseru nie je rozhodujúce z akej oblasti výroby sú produkty, ktoré potrebujete označiť. Všetky výrobky vďaka tejto novej technológií majú šancu byť kódované vysoko spoľahlivo, kvalitne a absolútne konštantne.