Priemyselné označovanie,
kódovánie a etiketovanie.

ARCON Slovakia, spol. s r.o.

Charakteristika

Termotransferové tlačiarne Domino V-Série

Termotransferové tlačiarne (TTO) V-Série spoločnosti Domino sú schopné tlačiť variabilné údaje, čiarové kódy a obrázky v kvalite 300 dpi na flexibilnú baliacu fóliu a etikety v širokej škále výrobných a baliacich aplikciach v potravinárskych, farmaceutických a priemyslových odvetviach.

Termotransfer je už dobre zavedená technológia pre kódovanie flexibilných obalov, ale vďaka jej vynikajúcej schopnosti a technologickým pokrokom, ktoré ju robia cenovo dostupnejšou, v dnešnej dobe získava široké uznanie ako náhrada za staršie, nedigitálne technológie, vrátane horúcej razby a valčekových aplikátorov kódov.

TTO tlačiarne spoločnosti Domino sú schopné tlačiť variabilné texty (v akomkoľvek ľahko čitateľnom písme TrueType), grafiky, čárové kódy a 2D kódy na baliace fólie a etikety.

Princíp tlače

K tlači dochádza umiestnením termálnej pásky medzi ohrievanú tlačovú hlavu a značený podklad. V momente kontaktu týchto troch položiek prejde tlačová hlava po celej dĺžke pásky i podkladu. Teplo z tlačovej hlavy prechádza skrz pásku, čím sa na jej spodnej strane roztaví a uvoľní atrament. Atrament priľne na podklad, rýchlo sa ochladí a vznikne tak permanentná tlač.

Tlačová hlava sa obvykle skladá z 300 individuálne riadených miniatúrnych topných teliesok na každých 2,5 cm jej šírky. Tlačený obraz je vytvorený rýchlim spustením (zahriatím) a vypnutím (ochladením) týchto topných teliesok, zatiaľ čo sa tlačová hlava pohybuje po páske. Software je použitý k prevedeniu tlačeného návrhu na signály ovládajúcu tlačovú hlavu. Tlačiarne TTO pracujú v dvoch režimoch v závislosti na tom, ako sa tlačová hlava pohybuje voči páske a podkladu – prerušovanom a kontinuálnom.

Všetky tlačiarne Domino V-Série sú schopné tlačiť v oboch režimoch

Kontinuálny režim

V kontinuálnom režime sa podklad pohybuje kontinuálne. Tlačová hlava je počas tlače stacionárna a pohybuje sa podklad.

PPrerušovaný režim

V tomto režime tlače sa podklad pohybuje prerušovane. Tlačová hlava je tlačiarňou presunovaná po podklade, zatiaľ čo je podklad nehybný.

Hlavné výhody

  • Najnižšie celkové náklady na prevádzku – vďaka prvkom i-Tech znižujúcim spotrebu pásky a dôb prestojov
  • Jednoduchá a bezchybná obsluha – prostredníctvom QuickStep, nášho prvotriedneho užívateľského rozhrania
  • Jednoduchá integrácia – umožňuje rýchlu a efektívnu inštaláciu alebo výmenu stávajúcich TTO kóderov
  • Všestranný výkon – dokonalé prispôsobenie vašej aplikácií