Priemyselné označovanie,
kódovánie a etiketovanie

.

Tlačiarne Domino C-Série

           

 

 

Tlačiarne Domino C-Série zabezpečujú kvalitné bezkontaktné značenie na savom materiály. Jednoznačnou prednosťou je zníženie prevádzkových nákladov oproti staršiemu riešeniu označovania pomocou samolepiacej etikety s termotransférovým textom atď.

Tlačiarne sú určené k označovaniu výrobkov zo savých materiálov napr. kartónu a trejov. Značenie na zvislé plochy zabezpečuje tlač reálnych premenných dát a času.

Tlačiarne Domino C-Série sú ponúkané vo variantách Domino C7, Domino C16, Domino C1000, Domino C3000 a Domino C6000.

 

Tlačiarne Domino Macrojet, Casecoder

Tlačiarne Domino Macrojet a Casecoder sú určené pre tlač veľkých znakov.

Zariadenia Macrojet a Casecoder používajú k popisu iba atrament, ktorý si nasáva hadičkou z prídavného atramentového tanku. Atrament sa nemusí riediť, pretože priechodnosť trysiek je niekoľkonásobne väčšia ako u Ink-jetov (viskozita atramentu, ktorá sa mení podľa teploty okolia, nehrá v tomto prípade žiadnu rolu). Stroj z tohoto dôvodu nepotrebuje zmiešavací Reservoir ani Make-up. Pomocou zubového čerpadla je atrament dopravovaný hadicou do hlavy. Tu atrament prechádza systémom hlavy a cez trysky je nanášaný v kvapkách na povrch.

Taktiež je možné korigovať intenzitu tlače (väčšie alebo menšie množstvo atramentu k vytlačení správy). Svojím prevedením sú stroje Domino Macrojet a Casecoder vhodné pro všetky prevádzky.