Priemyselné označovanie,
kódovánie a etiketovanie

.

Hlavné aplikácie

Poštovné rozosielanie a reklamné letáky v obale

Tlač personálnych informácií a preadresace v režime on-line odstraňuje nutnosť výdajov na rozdelenie tlačových procesov

Plná kontrola umožňuje robiť zmeny na poslednú chvíľu a docieliť tak vyhovujúcu produkciu na prvý pokus

K celkovej zásielkovej sade je možno pridať personálnu sadu reklamnej produkcie vo forme vydaní alebo letákov v obale

Papierové a plastové obaly

Tlač informácií bezprostredne na obal vylučuje nutnosť etikiet

Systém automatickej kontroly chybných výrobkov zaručuje stopercentný výstup

Tlač adries v režime on-line na papierový alebo plastový obal môže znížiť cenu až 10krát

Personalizácia

Tlač adresných a personálnych informácií abonenta v režime on-line

Tlač textu na niekoľkých rôznych miestach: na prebale alebo vnútri brožúry, súbežne s chrbtom alebo záhlavím

Nemenná kvalita tlače s použitím najrozličnejších druhov písma aj vo vysokých rýchlostiach