Priemyselné označovanie,
kódovánie a etiketovanie

.

Hlavné aplikácie

Nosič plastovej karty

Prísna zhoda údajov, ktoré sú nanášané na kartu s informáciami na nosiči karty, je zabezpečovaná pomocou automatického systému rozpoznávania s videokamerou, snímačom typu písma OCR-B alebo magnetického pásika

Tagovanie informácií zaisťuje kontrolu zhody údajov v konečnej etape výroby

Zhoda údajov

Vstavaný systém verifikácie zaisťuje zhodu údajov na karte a jej nosiča

Kombinácia typov písma OCR, kamier pre rozpoznávanie, snímačov magnetického pásika a čiarových kódov zaručuje stopercentnú zhodu

Spoľahlivosť výroby je zosilnená zrovnávaním jednotlivých identifikátorov na karte a nosiči

Bezpečnosť údajov

Atramenty, ktorými sú informácie nanášané na kartu, nemôžu byť odstránené bez poškodenia karty

Bezpečnosť systému je zabezpečovaná formou neustáleho sledovania a verifikácie každého výrobku

Tlačené informácie môžu byť využité pre automatické snímanie a vyhľadávanie príslušných údajov v báze

Zaručená bezpečnosť báze PIN kódov

Kľúčové prednosti

Systémy Domino poskytujú riešenie pro jednoduché a ekonomicky efektívne číslovanie alebo personalizáciu kariet v etape ich tlače pomocou kontrolera Domino Editor GT, tlačiarní s maloznakovou tlačou Domino А-Série СР alebo tlačiarní Domino K-Série

Tlačiarne Domino BitJet+ umožňujú tlač čiarových kódov, logá a grafických zobrazení

Vysoká kvalita tlače pri výkone až 16000 kariet za hodinu

Ekonomicky efektívna alternatíva pre tradičné metódy tlače kariet

Tlač premenných informácií a personálnych informácií pre spotrebiteľa

Tlačiarne Domino K-Série môžu používať atramenty štandardných farieb palety CMYK