Priemyselné označovanie,
kódovánie a etiketovanie.

ARCON Slovakia, spol. s r.o.

Charakteristika

QuickDesign

Integrácia je základným nástrojom riadenia efektivity výroby, eliminácia chýb a zjednodušenie kódovacieho procesu. Komplexné softwarové a servisné výrobky firmy Domino, vyvinuté na základe 35ročných skúseností v kódovaní, umožňujú použitie po celom svete, od základného návrhu nápisu po celopodnikovú integráciu ERP.

Platforma QuickDesign firmy Domino poskytuje integráciu do všetkých kódovacích a označovacích technológií prostredníctvom ľahko ovládateľného a flexibilného softwarového balíku, od plne vybaveného a bezplatného editoru etikiet po širokú škálu automatizačných modulov.