Priemyselné označovanie,
kódovánie a etiketovanie

.

Charakteristika

Digitálne farebné tlačiarne N-Série

Prostredníctvom technológie piezoelektrického Drop on Demand atramentovej tlače na báze tlačových zostáv Kyocera. Tlačiareň N-Série kombinuje produktivitu flexotlače s flexibilitou digitálnej tlače, čím poskytuje zvýšenú ziskovosť a zníženie výrobných nákladov. Tlačiareň N-Série je navrhnutá pre konzistentnú tlač s rozlíšením 600 dpi, aby vyhovela zvyšujúcim sa nárokom majiteľov značiek na priamejšiu, personalizovanú komunikáciu so zákazníkom. Rovnako zodpovedá požiadavkám na dosiahnutie úspor cez väčšiu efektivitu výroby a zníženie skladových zásob a odpadu.

Princip

Drop on Demand (DOD) je široká klasifikácia tlačovej technológie ink-jet, kde sú atramentové kvapky vylúčené z tlačiarne len v požadovanom momente. Kvapky sú sformované vytvorením tlakového impulzu vo vnútri tlačovej hlavy. Konkrétna metóda použitá na generovanie tohoto tlakového impulzu tvorí primárnu podkategóriu DOD, a síce tepelno a piezoelektrickú (piezo). V prípade piezo DOD, piezoelektrický kryštaľ podlieha deformácii po vystavení elektrickému poľu. Táto deformácia vytvorí v atramentovej komore vo vnútri tlačovej hlavy tlakový impulz, ktorý vytlačí atramentovú kvapku z trysky na podklad.

Hlavné výhody

  • Najvyššia digitálna produktivita
  • Najkonzistentnejšie výsledky tlače
  • Najkvalitnejšia digitálna atramentová tlač
  • Nízke nároky na údržbu